หมวดหมู่ข่าว  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


   ด้วยโรงพยาบาลหนองคาย  ขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยไม่ต้องชำระเงินค่าตรวจแต่อย่างใด รพ.หนองคายจะรวบรวมรายชื่อผู้ตรวจสุขภาพเรียกเก็บ ในภายหลัง


   ดังนั้น สสอ.เมืองหนองคาย จึงขอให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี ได้แจ้งรายชื่อ(ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้) ให้นางบังอร  องอาจ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรวบรวมให้รพ.หนองคาย ในการกำหนดวันนัดหมายให้บริการต่อไป

ไฟล์แนบ :
วันที่อัพเดท : 20 ตุลาคม 2563  14:47 น.   อ่านแล้ว 77  ครั้ง
<< กลับหน้าข่าวสาร >>