หมวดหมู่ข่าว  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสมัครสมาชิกทดสอบภาวะการตั้งครรภ์ฯหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


     สสจ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการที่มีความประสงค์การสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญการตรวจภาวะการตั้งครรภ์ โปรตีนและนำ้ตาลในปัสสาวะ  สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564 โดยสมัครเป็นสมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ตค.-4 ธค.63  ค่าธรรมเนียม 500 บาท (รายละเอียดตามไฟน์แนบ)ไฟล์แนบ :
วันที่อัพเดท : 2 ตุลาคม 2563  15:21 น.   อ่านแล้ว 61  ครั้ง
<< กลับหน้าข่าวสาร >>