หมวดหมู่ข่าว  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563)
รายละเอียด :

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง


เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563) และขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงาน การจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน ทุก รพ.สต. ขอให้ส่งรายงานการประชุมฯ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ (พิมพ์มาดา ดรเขื่อนสม) 

ไฟล์แนบ :
วันที่อัพเดท : 21 กรกฎาคม 2563  16:48 น.   อ่านแล้ว 167  ครั้ง
<< กลับหน้าข่าวสาร >>