No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
19 ขอเชิญประชุมการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี2560      11 กันยายน 2560  14:57 น.
18 (ด่วนที่สุด)ขอให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง      11 กันยายน 2560  11:53 น.
16 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวด      12 กันยายน 2560  11:59 น.
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย      12 กันยายน 2560  11:59 น.
14 แจ้งผลตรวจ TSH      7 กันยายน 2560  13:43 น.
13 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร ประจำปี 2560      7 กันยายน 2560  09:53 น.
12 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม      7 กันยายน 2560  09:13 น.
11 ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2560      7 กันยายน 2560  09:10 น.
10 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มกระทรวงสาธารณสุข      6 กันยายน 2560  13:44 น.
9 เชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก      6 กันยายน 2560  10:45 น.
<< กลับหน้าแรก >>