No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
444 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563      6 กุมภาพันธ์ 2563  13:44 น.
443 แจ้งคำสั่งเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี2562      6 กุมภาพันธ์ 2563  09:22 น.
442 แจ้งโอนเงิน พตส ตุลาคม-ธันวาคม 2562 วันที่ 21 มกราคม 2563      21 มกราคม 2563  15:58 น.
441 แผนใช้จ่ายเงินบำรุง งบประมาณ 2563 รพสต.เวียงคุก      15 มกราคม 2563  15:29 น.
440 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย "วิ่งไล่ยุง"      9 มกราคม 2563  14:07 น.
439 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย DM/HTในพื้นที่รับผิดชอบ      9 มกราคม 2563  13:23 น.
438 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “โครงการคนหนองคายสุขภาพดี Health Nongkhai ออกแฮง แญงคิง 99 วัน สุขภาพดีขึ้น (บุคลากรสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2563      20 ธันวาคม 2562  16:20 น.
437 ขอเชิญแพทย์แผนไทยอบรมทางไกล (VDO Conference)       19 ธันวาคม 2562  15:56 น.
436 การสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว.      18 ธันวาคม 2562  11:00 น.
435 แจ้งโอนเงินค่ารักษา+ศึกษาบุตร วันที่ 16/12/2562      16 ธันวาคม 2562  17:03 น.
<< กลับหน้าแรก >>