No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
475 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ วันหมออนามัย ปี 2563      4 สิงหาคม 2563  15:27 น.
474 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563)      21 กรกฎาคม 2563  16:48 น.
473 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทนปฎิบัติงานLQ วันที่ 2/7/2563       2 กรกฎาคม 2563  15:34 น.
472 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบลงทุน ปี 64      30 มิถุนายน 2563  15:37 น.
471 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการขึ้นทะเบียนหน่วยสถานบริการ ปี 64      30 มิถุนายน 2563  15:33 น.
470 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ปี62      30 มิถุนายน 2563  15:31 น.
469 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน เมษายน 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563      23 มิถุนายน 2563  13:26 น.
468 การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2563      17 มิถุนายน 2563  12:03 น.
467 แจ้งโอนเงิน รักษา+ศึกษาบุตร+พตส วันที่ 26/5/2563      26 พฤษภาคม 2563  16:39 น.
465 การดำเนินงานประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563      16 เมษายน 2563  16:25 น.
<< กลับหน้าแรก >>