No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
373 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษาที่1/2562      12 มิถุนายน 2562  14:20 น.
372 ขอความร่วมมือสำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในสังคม      11 มิถุนายน 2562  16:13 น.
371 แจ้งการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก      11 มิถุนายน 2562  12:14 น.
370 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิต      10 มิถุนายน 2562  15:34 น.
368 ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก World Milk Day 2019      7 มิถุนายน 2562  11:24 น.
367 การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)      28 พฤษภาคม 2562  08:42 น.
365 เร่งรัดการเบิกงบประมาณโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ      24 พฤษภาคม 2562  10:19 น.
363 แจ้งแผนการประเมิน รพ.สส.พทครั้งที่2/2562และรพ.สต.ติดดาว      17 พฤษภาคม 2562  09:30 น.
361 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประเด็นการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิต      16 พฤษภาคม 2562  12:29 น.
360 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานท่านตอบแบบสอบถาม      16 พฤษภาคม 2562  12:13 น.
<< กลับหน้าแรก >>