No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
482 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 6 ตุลาคม 2563)      20 ตุลาคม 2563  16:21 น.
481 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564      20 ตุลาคม 2563  14:47 น.
480 แจ้งโอนเงินงบกลาง วันที่19 ตุลาคม 2563      20 ตุลาคม 2563  11:48 น.
479 การสมัครสมาชิกทดสอบภาวะการตั้งครรภ์ฯหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564      2 ตุลาคม 2563  15:21 น.
478 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563      30 กันยายน 2563  16:00 น.
477 โอน พตส พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563      3 กันยายน 2563  16:23 น.
476 แจ้งโอนเงิน 27/8/2563      23 กันยายน 2563  16:35 น.
475 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ วันหมออนามัย ปี 2563      4 สิงหาคม 2563  15:27 น.
474 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563)      21 กรกฎาคม 2563  16:48 น.
473 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทนปฎิบัติงานLQ วันที่ 2/7/2563       2 กรกฎาคม 2563  15:34 น.
<< กลับหน้าแรก >>