No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
324 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุและโรคเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์2562      13 กุมภาพันธ์ 2562  14:50 น.
322 แจ้งแผนสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๘.๑ จังหวัดอุดรธานี      11 กุมภาพันธ์ 2562  10:59 น.
321 แจ้งขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย(ไข้เลือดออก,ไข้ซิกา,ไข้ชิคุนกุนยา)      11 กุมภาพันธ์ 2562  10:54 น.
319 มอบภารกิจหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีลอยอังคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ)      29 มกราคม 2562  17:15 น.
318 แนวทางการการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน      24 มกราคม 2562  09:45 น.
317 แจ้งรายงานการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562      24 มกราคม 2562  09:30 น.
315 เรียน ผอ.รพสต.สีกาย เชิญประชุมงานควบคุมโรคติดต่อ(วันที่18มกราคม2562)      17 มกราคม 2562  15:55 น.
305 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเเข้าร่วมประกวด      6 ธันวาคม 2561  14:36 น.
300 แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2561      26 พฤศจิกายน 2561  16:31 น.
289 ขอเชิญรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561      30 ตุลาคม 2561  09:21 น.
<< กลับหน้าแรก >>